Bogføring

Skab dig et overblik over de vigtigste begreber inden for bogføring. Prøv Sproom gratis og kom i gang med din bogføring i dag.
Hvad betyder bogføring?

Betegnelsen bag bogføring går tilbage til tiden før IT. Her indførte man en virksomheds økonomiske transaktioner systematisk i en stor bog.

Transaktioner dækker over den proces, hver gang en virksomhed køber eller sælger noget, betaler en faktura der tidligere er købt på kredit eller hvis en kunde, der tidligere har fået kredit, betaler en regning.
Hvad er bogføring?

Hvis du har din egen virksomhed, er det nødvendigt at holde styr på virksomhedens økonomi. Det gør du helt simpelt ved at bogføre dine indtægter og udgifter. Bogføring betyder, at holde regnskab med hvor meget du skylder og hvor meget din virksomhed er værd.

I daglig tale omfatter bogføring selve processen, når din revisor eller økonomiansvarlige, fører regnskab i et system. Systemet kan være en fakturaskabelon i Excel, men består for de fleste virksomheder i dag af et online regnskabsprogram.

Er der et særligt program til bogføring jeg bør vælge?

Der er ikke nogen særlige krav til regnskabsprogrammer. Når du vælger et regnskabsprogram, handler det om at vælge det program, der passer til din virksomheds behov og økonomi. Det er dog værd at nævne, at virksomhedens bogføring skal tilrettes efter bogføringsloven.

Hvorfor er bogføring nødvendigt?

Erhvervsdrivende er som udgangspunkt bogføringspligtige ifølge bogføringsloven, der sætter overordnede retningslinjer for bogholderi. Derfor skal du bogføre alle transaktioner, der er forbundet med din virksomheds drift. Dette skal for så vidt muligt foregå i den rækkefølge, som du har foretaget dem i.

Bogføring er også nødvendigt, fordi det angiver hvad der skyldes og til hvem. Derfor giver bogføring et godt overblik over din virksomheds indtægter, udgifter, om der er over- eller underskud og gør det nemmere, når du skal indberette moms og lave årsregnskab.Hvad indeholder et årsregnskab?

Årsregnskabet består af resultatopgørelsen og balancen, og viser din virksomheds økonomiske aktiviteter i løbet af året.

Din resultatopgørelse er summen af din virksomheds indtægter og udgifter for et helt år, som du angiver i dit regnskab.

Balancen er en opgørelse af din virksomheds aktiver og passiver, når de stemmer overens med hinanden - deraf navnet. På den måde angiver balancen din virksomheds værdi (egenkapital), der er forskellen mellem virksomhedens aktiver og virksomhedens gældsposter (fremmedkapital). Egenkapital og fremmedkapital udgør sammen virksomhedens passiver. For at sikre at der hele tiden er balance i dit regnskab, anvendes dobbelt bogholderi.Hvor opbevares bilag ved bogføring?

Stort set alle der driver virksomhed skal føre regnskab med deres fakturaer. Det skal gøres på en ordentlig og detaljeret måde, for at tage hensyn til kreditorer og offentlige instanser. Derfor er det nødvendigt at opbevare bilag som dokumentation for transaktioner, der registreres ved bogføring.

Bilagene skal tilmed være opbevaret i fem år enten i klarskrift eller elektronisk. Det er derfor en god ting, at have styr på sine bilag og de fakturaer der laves i regnskabsperioden.

Vedhæft og gem bilag med din faktura

Sender du elektroniske fakturaer via EAN-nummer gennem Sproom, og har du en Sproom Business eller Sproom Advanced bruger? Så er det muligt at vedhæfte bilag til din faktura. Du kan kun vedhæfte et bilag per faktura, dog må bilaget gerne være på flere sider. Du har også mulighed for at gemme bilag gennem din Sproom bruger.


Send elektronisk faktura nu