SSG

”Inden vi begyndte at bruge Sprooms valideringsservice, Sproom Verify, brugte vi en time til halvanden hver dag på at indhente oplysninger og rette forkerte fakturaer"

ALLE DE OPLYSNINGER DU SKAL BRUGE - I ALLE FAKTURAER

Ingen fejl, store ressourcebesparelser og tilfredse leverandører. Disse tre ting er noget, de fleste virksomheder ønsker for deres fakturaprocesser. Hos Sproom har vi et ønske om at ændre den måde, virksomheder driver forretning på, så de netop kan opnå de mange fordele, der er ved at fakturere elektronisk. For SSG A/S blev fordelene virkelighed med Sproom Verify. Casper Markwick fra Økonomiafdelingen i SSG udtaler:

"Inden vi begyndte at bruge Sprooms valideringsservice, Sproom Verify, brugte vi en time til halvanden hver dag på at indhente oplysninger og rette forkerte fakturaer."

SSG havde den udfordring, at mange af deres fakturaer manglede enten personreference eller PO-nummer. Derfor brugte de meget tid og fokus på at ringe rundt, både internt og eksternt, for at indsamle den fornødne information.

I dag er 80 procent af deres fakturaer korrekte når de modtager dem, takket være Sproom Verify. De resterende 20 procent er primært fordelt over PDF og papirfakturaer. ”(…) blandt vores elektroniske fakturaer er samtlige, med enkelte specifikke ungtagelser, korrekte hver gang.” Siger Casper Markvick.

TILFREDSHEDEN I TOP

”Det hele går meget hurtigere, og vi ser ikke de fleste fakturaer. Processen kører af sig selv, med mindre vi hører noget. Det er en stor forskel fra tidligere”

Sådan lyder det fra en tilfreds Casper Markvick, men det er ikke kun en fordel for SSG, også deres leverandører har været glade for den løsning, Sproom tilbyder. Han fortsætter:

”Vores leverandører har overordnet set været positive. De synes, at Sproom Verify er et smart system, blandt andet fordi informationer rettes direkte i fakturaen. Nogle har i den sammenhæng taget Sproom i brug til at afsende fakturaer elektronisk”

For leverandørerne betyder Sproom Verify, at de pludselig sparer meget arbejde og unødige ekstraomkosninger. Blandt de leverandører der ikke bruger Sproom til at afsende fakturaer elektronisk, oplever SSG, at de er meget tilfredse over, at de kan rette direkte i fakturaen uden at starte forfra. Selv de fakturaer der er sendt via et scanningsbureau kan ændres uden at indsende en ny og uden ekstra betaling og ventetid til følge.

”Hvis leverandører er i tvivl, henvender de sig selv, ellers klarer Sproom Verify jo automatisk kommunikationen og korrektionen af fakturaer. Så vi er godt tilfredse, og det er vores leverandører også! Selvfølgelig er der enkelte leverandører med helt specifikke processer, der gør, at de ikke kan imødekomme vores krav. Men her er Sproom heldigvis så fleksible, at vi også har fundet gode løsninger for dem.” Siger Casper Markvick.

STORE AFLEDTE EFFEKTER

”I dag oplever vi en del afledte effekter i hverdagen. For eksempel har det en stor ’opdragende’ effekt på vores leverandører, men så sandelig også på vores medarbejdere. Alle lærer løbende at blive bedre til at afgive præcise informationer. (…) Så alt i alt kører det over hele linjen.” Konstaterer Casper Markvick.

Sproom Verify retter derfor ikke bare eksisterende fejl, det forhindrer også mange fejl i overhovedet at opstå. Det er sådan virksomheder får maksimal værdi ud af at modtage elektroniske fakturaer!

SSG A/S
Grundlagt: 1993
Branche: skade-, ejendoms- og industriservice

www.ssg.dk